Privacyverklaring

In verband met de AGV, Algemene Verordening Gegevensbescherming, een Europese wet die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, vermelden wij hieronder hoe wij met privacygegevens omgaan.

Doorgaans zijn de volgende persoonsgegevens van u als onze relatie bij ons bekend: NAW-gegevens, telefoonnummers en/of e-mailadressen.
Uw gegevens staan bij ons geregistreerd in een bestand wat alleen voor ons inzichtelijk en te wijzigen is. Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen na een zakelijk contact of wanneer u ons uw gegevens gegeven heeft.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor:
* Het versturen van een offerte, overeenkomst, factuur of overige zakelijke correspondentie, zowel per e-mail alsook per post.
* Het versturen van overige informatie, zowel per e-mail alsook per post. Denk hierbij aan het toesturen van stalen, monsters, e.d.
* Het verzenden van onze nieuwsbrief. Het betreft hier alleen uw naam en emailadres. Zie voor verdere toelichting hieronder

Uw persoonsgegevens worden niet door ons verkocht. De gegevens worden slechts intern in ons bedrijf gebruikt met als doel bovenstaande taken naar behoren te kunnen uitvoeren binnen ons bedrijf.
Uw gegevens worden gebruikt zo lang u daar toestemming voor geeft of door de Wet bepaald.

U ontvangt slechts een nieuwsbrief van ons wanneer u klant van ons bent of wanneer u expliciet toestemming heeft gegeven voor toezending. Om onze nieuwsbrieven te versturen, maken we gebruik van de diensten van Laposta te Zutphen. Laposta werkt strikt volgens wettelijke bepalingen. Uitschrijven voor nieuwsbrieven kan eenvoudig via een unsubscribe link onderaan elke nieuwsbrief.